ALV

Algemene Ledenvergadering Bier- en Verzamelaarsvereniging BAV + excursie

Zaterdag 16 maart 2024 bij Brouwerij Homeland in Amsterdam


Wij organiseren dit jaar de Algemene Ledenvergadering (ALV) weer op een zaterdag bij een brouwerij, dit keer in de hoofdstad Amsterdam. Wij zijn zaterdag 16 maart a.s. welkom bij Brouwerij Homeland, Kattenburgerstraat 5 - gebouw 27o, 1018 JA Amsterdam. Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:

 

10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee

11.00 uur: Start Algemene Ledenvergadering


Agenda Algemene Ledenvergadering


1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Notulen ALV 18 maart 2023

5. Jaarverslag 2023

6. Verslag penningmeester 2023

7. Verslag kascontrolecommissie 2023

8. Benoeming kascontrolecommissie 2024

9. Ledenadministratie

10. Begroting 2024

11. Bestuursverkiezing (Jeroen Cuppen, Ad Damen en Arthur Wennekes zijn aftreedbaar en stellen zich herkiesbaar)

12. Vooruitblik 2024

13. Rondvraag

14. Sluiting


Let op: Er is op deze locatie geen catering aanwezig, dus je zult later ergens anders iets te eten moeten kopen, of zelf wat te eten moeten meenemen.


De notulen van de ALV van 18 maart 2023 en het jaarverslag 2023 zijn op te vragen bij de secretaris via secretaris@bav.nl.


Aansluitend excursie

Na de ALV krijgen we een rondleiding door de brouwerij en een bierproeverij. Leden die geen bier drinken krijgen iets anders aangeboden.

 

Als bestuur hopen wij met deze  locatie en het programma in de brouwerij zoveel mogelijk BAV-leden over de streep te trekken om naar deze ledenvergadering te komen.


Dus op naar Amsterdam op zaterdag 16 maart!