Over de vereniging

Over de vereniging


De BAV is een vereniging van en voor verzamelaars die een passie hebben voor bier en verzamelen. Dat wil BAV ook naar buiten brengen. Al meer dan 40 jaar geleden, namelijk in 1983, is de vereniging opgericht als Vereniging van Brouwerij Artikelen Verzamelaars. In de tussentijd heeft zij zich ontwikkeld tot een vereniging waar niet alleen verzamelaars, maar ook brouwerijen, slijters en cafehouders bij zijn aangesloten.


Huishoudelijk reglement

De BAV heeft een huishoudelijk reglement. Dit reglement is het laatst gewijzigd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 februari 2001 in Breda, en is gepubliceerd in BAV-Journaal nr. 2 van 2001. Het huishoudelijk reglement is hier te downloaden.


Gedragscode

De leden van de vereniging hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2016 een gedragscode goedgekeurd waar onze leden zich bij het uitvoeren van hun verzamelhobby aan dienen te houden. De gedragscode is hier te downloaden.


Privacybeleid

De BAV heeft in 2018 een privacybeleid opgesteld, dat hier te downloaden is. In het privacybeleid legt het bestuur van de BAV uit hoe belangrijk zij het vindt om open en eerlijk met persoonsgegevens van leden, correspondenten en andere relaties om te gaan. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens houdt altijd direct verband met het lidmaatschap of werkzaamheden van het bestuur. Het is een uitgebreid document, waarin veel te lezen is over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken en bewaren. Ook staat daarin vermeld welke rechten iedereen heeft, zoals het klachtrecht, inzagerecht en recht op bezwaar, beperking en rectificatie van gegevens.