Tafelhouders

Inschrijfformulier voor tafelhouders van de 75e BAV Bier- en Verzamelaarsdag: zaterdag 22 april 2023 in Oss


Leden kunnen een tafel huren voor € 5,00 en eventueel één extra tafel voor nogmaals € 5,00 om daarop hun verzamelartikelen uit te stallen en te ruilen. Ditzelfde geldt voor leden van bevriende buitenlandse verenigingen.


Om de tafelhouders de gelegenheid te geven hun ruil- en verzamelartikelen uit te stallen, zal de zaal alléén voor tafelhouders om 10.30 uur open gaan. Pas om 11.00 uur kunnen de mensen naar binnen die geen tafel hebben gereserveerd.


Het is de bedoeling dat de tijd tot 11.00 uur wordt gebruikt voor het inrichten van de tafels en niet om te ruilen. Dus alleen als je tafelhouder bent, kun je om 10.30 uur naar binnen. Je dient dan meteen het tafelgeld te betalen. Hierna krijg je een stempel die je in de gelegenheid stelt om de ruilwaar uit de auto te halen. 


Het is alleen mogelijk om persoonlijk een tafel te reserveren. Wil je met een aantal verzamelaars bij elkaar zitten, geef dat dan duidelijk aan bij je reservering. Er zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden.


Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om de tafelhuur van € 5,00 of € 10,00 al eerder bij je inschrijving te betalen. Dit kan door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL61 INGB 0007 7354 48 t.n.v. Vereniging BAV. Wij hopen dat een groot deel van de tafelhouders dat doet, zodat de doorstroming bij de entree sneller kan verlopen. Het is niet verplicht om vooraf al te betalen, dat kan nog steeds bij entree van de zaal (dan wel graag gepast betalen). 


Met onderstaand formulier kun je een tafel reserveren. Je krijgt na je aanmelding altijd binnen een week een bevestiging per e-mail. Voor vragen kan je contact opnemen via het e-mailadres ruilbeurs@bav.nl.

Ik heb de intentie om tijdens de BAV-beurs tot zeker 14.00 uur mijn tafel te bemannen.
 
één tafel huren en betaal de tafelhuur van € 5,00 tijdens de ruilbeurs
twee tafels huren en betaal de tafelhuur van totaal € 10,00 tijdens de ruilbeurs
één tafel huren en betaal de tafelhuur van € 5,00 vooraf door dit bedrag over te maken op de rekening van de BAV
twee tafels huren en betaal de tafelhuur van totaal € 10,00 vooraf door dit bedrag over te maken op de rekening van de BAV