bavOnline

 Dé vereniging voor bier- en verzamelliefhebbers!  

Per 1 januari 2017 zijn een aantal veranderingen rondom het BAV-Journaal doorgevoerd, waarvan de

meeste correspondenten al op de hoogte zijn. Omdat we dit niet alleen voor onze correspondenten

belangrijk vinden, maar ook voor alle leden, waaronder de brouwerijen, besteden we er ook hier

aandacht aan.


Waarom moet het anders?

In 2016 is duidelijk geworden dat de BAV naar een ander verdienmodel moet gaan. Het is een lastige klus om aan nieuwe betalende leden en adverteerders in het BAV-Journaal te komen. Ook zeggen er nog altijd meer leden hun lidmaatschap op dan dat er nieuwe leden bij komen. Om te zorgen dat meer mensen lid worden van de BAV, willen we het BAV-Journaal meer online gaan promoten.


Aan de uitgaven kunnen we wel meer doen. Het bestuur is van mening dat het BAV-Journaal, onze grootste kostenpost, begrotingstechnisch kostendekkend moet zijn. Dat wil zeggen dat de inkomsten gelijk worden aan de uitgaven. Om dat te bereiken moeten we meer zekerheid in de uitgaven hebben. Daartoe hebben we per 1 januari 2017 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn de volgende wijzigingen.


Een BAV-Journaal heeft niet meer dan 52 pagina’s.

Het BAV-Journaal is normaal 52 pagina’s groot. In 2016 zijn we vijf keer over dit aantal heen gegaan, waardoor het BAV-Journaal duurder is dan begroot. Elk BAV-Journaal in 2017 zal niet meer dan 52 pagina’s groot zijn. We zullen ons aan dat aantal moeten houden, want hierdoor kunnen we de uitgaven al veel meer in bedwang houden.


Teveel kopij komt op de website of op Facebook.

Als er meer kopij is voor een bepaald BAV-Journaal dan in die 52 pagina’s past, dan wordt door de redactie besloten welke artikelen via de website gepubliceerd gaan worden. Dit zullen waarschijnlijk niet de vaste onderdelen van het BAV-Journaal zijn, maar de redactie zal kijken of een artikel zich daar goed voor leent. Op onze website onder ‘Nieuws’ plaatst het bestuur het artikel en via de Facebookpagina van de BAV verwijzen we naar het artikel.


Het kan ook voorkomen dat het artikel direct op Facebook wordt geplaats als dat een klein artikel is of meer een uitnodiging voor een evenement bevat. We kunnen hiermee het probleem van teveel kopij oplossen, maar tegelijkertijd zien we deze verandering ook als een mooi PR-middel om via Facebook mensen aan te spreken en te laten interesseren voor de BAV. We hopen dat dit leidt tot meer nieuwe leden. Ook is het mogelijk om via Facebook een dialoog met de lezer te hebben. Artikelen die op de website komen te staan, zijn bovendien ook vindbaar op internet en in zoekmachines. Zo hopen we ook online meer naamsbekendheid voor de BAV te creëren.


Brouwerijen waarover een artikel in het BAV-Journaal is opgenomen, krijgen geen gratis exemplaar van het BAV-Journaal meer toegestuurd.

Per BAV-Journaal wordt er over ongeveer 30 verschillende brouwerijen geschreven. Als deze brouwerijen elke keer een gratis exemplaar toegestuurd krijgen, wat gebruikelijk was, dan missen we niet alleen inkomsten daaraan, maar hebben we daaraan ook elke keer drukkosten en portokosten. We willen weten van hoeveel inkomsten we kunnen uitgaan en daarom willen we graag dat brouwerijen een bedrijfsabonnement afsluiten. Een bedrijfslidmaatschap kost EUR 25,00 per jaar voor alle zes BAV-Journaals. Willen bedrijven per BAV-Journaal meerdere exemplaren ontvangen, dan kost dat EUR 70,00 per jaar. Per BAV-Journaal ontvangen ze dan niet één, maar vijf exemplaren per keer. Dit bedrijfslidmaatschap bestaat momenteel al, maar er wordt nog niet voldoende gebruik van gemaakt.


We hebben aan onze correspondenten gevraagd om bij hun bevriende brouwerij aan te geven dat de BAV geen gratis exemplaar van het BAV-Journaal meer toestuurt, ook al wordt er wel over de betreffende brouwerij geschreven. We begrijpen dat dit een verandering voor de brouwerijen is, maar met het aanzienlijk stijgende aantal brouwerijen kunnen we niet op de oude manier doorgaan. Als brouwerijen bedrijfslid willen worden, dan kunnen ze een e-mail met daarin hun gegevens sturen naar ledenadmin@bav.nl. Daarin kunnen de brouwerijen ook aangeven of ze voor EUR 25,00 of voor EUR 70,00 bedrijfslid willen worden.


Op de website komen een aantal preview-pagina’s van het BAV-Journaal.

Het BAV-Journaal is het paradepaardje waar we trots op zijn en waar we kwaliteit hoog in het vaandel hebben. Dat moeten potentiële leden wel kunnen inzien voordat ze besluiten om lid te worden. Net als dat je tegenwoordig bij het online kopen van een boek ook al een aantal pagina’s kunt inzien, gaan we het ook mogelijk maken dat een aantal pagina’s van een eerder verschenen BAV-Journaal via de website gelezen kunnen worden. Op Facebook gaan we ook een aantal pagina’s met artikelen van een eerder verschenen BAV-Journaal als PR-materiaal gebruiken.


Alle veranderingen die we doorvoeren zullen misschien even wennen zijn, maar we hopen dat de correspondenten, de leden en de brouwerijen onze ideeën wil steunen. Heb je zelf nog een goed idee waarmee we de BAV financieel wat kunnen aansterken, dan horen we dat graag!

Veranderingen omtrent het BAV-Journaal

Door: Karin Hoebers