ALV Utrecht

bavOnline

 Dé vereniging voor bier- en verzamelliefhebbers!  

Algemene Ledenvergadering Bier- en Verzamelaarsvereniging BAV

Zaterdag 21 maart 2020 in Utrecht bij Brouwerij De Leckere (Schaverijstraat 15 te Utrecht) met excursie


10.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

11.00 uur: Start Algemene Ledenvergadering (zie voor de agenda hieronder)

13.00 uur: Excursie in de nieuwe brouwerij 


Agenda


1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Notulen ALV 16 maart 2019

5. Jaarverslag 2019

6. Verslag penningmeester 2019

7. Verslag kascontrolecommissie 2019

8. Benoeming kascontrolecommissie 2020

9. Ledenadministratie

10. Begroting 2020

11.. Bestuursverkiezing (Guus van Zalingen is aftreedbaar en stelt zich herkiesbaar)

12. Vooruitblik 2020

13. Rondvraag

14. Sluiting


De notulen van de ALV van 16 maart 2019 en het jaarverslag 2019 zijn op te vragen bij de secretaris via secretaris@bav.nl.


Route


Met het openbaar vervoer:

Neem op Utrecht Centraal de sprinter richting Breukelen, deze vertrekt om 09.50 uur en 10.20 uur, en stap op het eerste station, Utrecht Zuilen, uit. Loop links onder het viaduct door en je ziet aan de overzijde een oude locomotief (Locomotor Sik) staan. Hierachter is een pad, Vlampijpstraat, loopt dit in en op de kruising vervolgt het pad in een weg, Vlampijpstraat en hou rechts aan. Je passeert KidZcity aan de linkerkant en ga de 1e straat links, Walserijstraat, in. Op de T-splitsing rechts de Tractieweg en de volgende weer rechts is de Schaverijstraat. Met de bocht mee naar links en na ongeveer 300 mt. zie je de brouwerij aan de linkerkant. Totaal is dit ongeveer 10 minuten lopen.  


Met de auto:

Op de A2 (parallelweg) afrit 7 de borden Centrum volgen. Na de gele brug gepasseerd te zijn de 1e stoplichten links en bij de volgende stoplichten weer linksaf (Thomas à Kempisweg). Bij de volgende stoplichten linksaf, de Nijverheidsweg, 1e weg rechts, Gietijzerstraat en op de T-splitsing linksaf Tractieweg. De 3e straat rechts is de Schaverijstraat, met de bocht naar links en na ongeveer 300 mt. kunt u gratis parkeren voor de deur bij de brouwerij.    


Excursie

Na de ALV worden wij rondgeleid door de op 9 september 2019 geopende nieuwe brouwerij, zie voor een verslag hiervan BAV-Journaal no. 6 van 2019, pagina 15. Na de uitgebreide tour vertrekken wij te voet naar het om de hoek liggende Werkspoorcafé van Brouwerij De Leckere en kan men hier eventueel op eigen kosten een lunch gebruiken. De excursie vervolgt met een mooi proefplankje van 4 bieren van De Leckere inclusief een toelichting hierop en tevens zal wat hartigs worden rondgedeeld. Leden die geen bier drinken krijgen uiteraard iets anders aangeboden.


Als bestuur hopen wij met deze centrale locatie en het leuke programma in de brouwerij zoveel mogelijk BAV-leden over de streep te trekken om naar deze belangrijke ledenvergadering te komen. Wij hopen op jullie massale opkomst!


Tot zaterdag 21 maart!


Het BAV-bestuur