ALV Utrecht

bav

 Dé vereniging voor bier- en verzamelliefhebbers!  


10.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

11.00 uur: Start Algemene Ledenvergadering (zie voor de agenda hieronder)

Na afloop: Rondleiding in de nieuwe brouwerij 


Agenda


1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Notulen ALV 16 maart 2019

5. Jaarverslag 2019

6. Verslag penningmeester 2019

7. Verslag kascontrolecommissie 2019

8. Benoeming kascontrolecommissie 2020

9. Ledenadministratie

10. Begroting 2020

11.. Bestuursverkiezing (Guus van Zalingen is aftreedbaar en stelt zich herkiesbaar)

12. Rondvraag

13. Sluiting


De notulen van de ALV van 16 maart 2019 en het jaarverslag 2019 zijn op te vragen bij de secretaris via secretaris@bav.nl.


Route


Met het openbaar vervoer:

Neem op Utrecht Centraal de sprinter richting Breukelen, deze vertrekt om 09.50 uur en 10.20 uur, en stap op het eerste station, Utrecht Zuilen, uit. Loop links onder het viaduct door en je ziet aan de overzijde een oude locomotief (Locomotor Sik) staan. Hierachter is een pad, Vlampijpstraat, loopt dit in en op de kruising vervolgt het pad in een weg, Vlampijpstraat en hou rechts aan. Je passeert KidZcity aan de linkerkant en ga de 1e straat links, Walserijstraat, in. Op de T-splitsing rechts de Tractieweg en de volgende weer rechts is de Schaverijstraat. Met de bocht mee naar links en na ongeveer 300 mt. zie je de brouwerij aan de linkerkant. Totaal is dit ongeveer 10 minuten lopen.  


Met de auto:

Op de A2 (parallelweg) afrit 7 de borden Centrum volgen. Na de gele brug gepasseerd te zijn de 1e stoplichten links en bij de volgende stoplichten weer linksaf (Thomas à Kempisweg). Bij de volgende stoplichten linksaf, de Nijverheidsweg, 1e weg rechts, Gietijzerstraat en op de T-splitsing linksaf Tractieweg. De 3e straat rechts is de Schaverijstraat, met de bocht naar links en na ongeveer 300 mt. kunt u gratis parkeren voor de deur bij de brouwerij.    


Rondleiding

Na afloop van de ALV worden wij rondgeleid door de op 9 september 2019 geopende nieuwe brouwerij, zie voor een verslag hiervan BAV-Journaal no. 6 van 2019, pagina 15.


***Update n.a.v. Corona***

Vanwege de Corona-maatregelen zijn er maximaal 30 personen toegestaan en moeten wij voor iedereen een zitplaats reserveren. Je moet je dan ook vooraf opgeven via onderstaand formulier. Een zitplaats reserveren is mogelijk tot en met maandag 26 oktober 2020. Het dragen van een mondkapje is verplicht. De geplande lunch en de bierproeverij in het Werkspoorcafé van Brouwerij De Leckere kunnen helaas niet doorgaan.. 

 
 
Reserveer een zitplaats voor mij!
 
 

Algemene Ledenvergadering Bier- en Verzamelaarsvereniging BAV

Zaterdag 31 oktober 2020 in Utrecht bij Brouwerij De Leckere (Schaverijstraat 15 te Utrecht) met rondleiding