bavOnline

Dé vereniging voor bier- en verzamelliefhebbers!

Algemene Ledenvergadering Bier- en Verzamelaarsvereniging BAV

Zaterdag 16 maart 2019 in Utrecht bij Brouwerij brewpub De Kromme Haring

Ook dit jaar houden we onze Algemene Ledenvergadering (ALV) weer op een zaterdag in het midden van het land. Uit een vorig jaar gehouden enquête bleken de zaterdag en een centrale locatie in het land de voorkeur te hebben van een meerderheid van onze leden die de enquête ingevuld hadden.

 

Wij zijn zaterdag 16 maart a.s. welkom bij:

 

Brouwerij Brewpub De Kromme Haring

Europalaan 2C

3526 KS Utrecht

 

 

10.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

11.00 uur: Ledenvergadering met de volgende agenda

 

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Notulen ALV 17 maart 2018

4. Jaarverslag 2018

5. Verslag penningmeester 2018

6. Verslag kascontrolecommissie 2018

7. Benoeming kascontrolecommissie 2019

8. Begroting 2019

9. Bestuursverkiezing

10. Vooruitblik 2019

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Na afloop is er tijd om op eigen kosten wat te lunchen en om ongeveer 13.00/13.15 uur volgt dan een rondleiding door de brouwerij met een proeverij.

 

13.00/13.15 uur: Aanvang rondleiding door de brouwerij en bierproeverij

 

Routebeschrijving met het openbaar vervoer

- Op station Utrecht CS, Jaarbeurszijde, op platform C bus 74 of 77 richting Nieuwegein.

- Uitstappen bij de halte Anne Frankplein (Europalaan).

- Oversteken en op de parallelweg achter het OK tankstation langslopen tot voorbij de ingang/uitgang van Qbuzz en daarnaast de inrit naar Vechtclub XL nemen.

- Helemaal links achterin bij de rode wenteltrap zit Brouwerij Brewpub De Kromme Haring.

 

Routebeschrijving met de auto

- Op de A12 (parallelweg) afrit 17, onderaan de afrit richting Utrecht Centrum (Europalaan).

- Bij de rotonde rechtdoor.

- Na circa 1 km, net voorbij tankstation OK, rechtsaf. Je staat nu recht voor de ingang/uitgang van de Qbuzz busremise.

- Je steekt de parallelweg over en links van de uitgang met de slagboom zit nog een inrit en die leidt naar het parkeerterrein van Vechtclub XL.

- Helemaal links achterin bij de rode wenteltrap zit de Brouwerij Brewpub De Kromme Haring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als bestuur hopen wij met deze centrale locatie en het leuke programma in de brouwerij zoveel mogelijk BAV-leden over de streep te trekken om naar de ledenvergadering te komen.

 

De notulen van de ALV van 17 maart 2018 en het jaarverslag 2018 zijn op te vragen bij

de secretaris: secretaris@bav.nl of telefonisch via 06-28210791.

 

Wij hopen op jullie massale opkomst!

 

Het BAV-bestuur.

 

De Kromme Haring